Yeni Kıdem Tazminatı Tavanı..

Kıdem tazminatı tavanının hesabında Başbakanlık Müsteşarına yapılan emekli ikramiyesi esas alınmaktadır. Bu çerçevede, maaş hesaplamasında esas alınan verilerde değişiklik olduğunda kıdem tazminatı tavanı da değişmektedir.

27.08.2015 tarih 29458 Sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Bakanlar Kurulu 2015/8057 tarih- sayılı kararı gereği;

“5434 Sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanunu hükümleri uyarınca emekli, adi malullük, vazife malullüğü, dul ve yetim aylıkları ile emekli ikramiyelerinin hesaplanmasında, Sandık iştirakçilerine ödenmekte olan zam, tazminat ve ödenekler ile benzeri ödemeler toplamına karşılık olmak üzere dikkate alınacak oranları belirten grupların yeniden düzenlenmesine ilişkin ekli Karar’ın yürürlüğe konulması; Maliye Bakanlığının 22/8/2015 tarihli ve 7467 sayılı yazısı üzerine, anılan Kanunun 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun geçici 4 üncü maddesi uyarınca uygulanmasına devam olunan mülga ek 70 inci maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 22/8/2015 tarihinde kararlaştırılmıştır.”

 

Bakanlar Kurulu’nun anılan kararı 01.09.2015 tarihinden itibaren geçerlidir.

01.09.2015- 31.12.2015 tarihleri arası kıdem tazminatı tavan tutarı: 3.828,37 TL’dir.

 

Kaynak : http://iskanunu.com/yasal-degisiklikler/2567-kidem-tazminati-tavani-yeniden-degisti

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir