Etiket arşivi: prime esas kazanç

Sigortalılara Verilen Altın Bedelleri Prime Esas Kazanç Olarak Kabul Edilecek

180120140229154940789_2

Sigortalılara yapılan  altın yardımlarının çalışanın sigorta primine esas kazanç matrahına dâhil edilip edilmeyeceği konusunda Sosyal Güvenlik Kurumu yayınlamış olduğu 22.06.2016 tarihli 2016/12 sayılı Genelge ile kamuoyuna duyurulmuştur.

İşverenlerince 1 Haziran 2016 tarihinden sonra, bayram, yılbaşı, 25 inci, 30 uncu veya 50 inci hizmet yılı gibi nedenlerle verilen altınların bedellerinin sigorta primine esas kazanç olarak kabul edilerek sigorta primine tabi tutulması gerekmektedir.

SGK 2016/12 sayılı Genelge