Kötü Niyet Tazminatı Nedir?

İş sözleşmesinin, fesih hakkının kötüye kullanılarak sona erdirildiği durumlarda işçiye bildirim süresinin üç katı tutarında tazminat ödenir. İşçinin fesih hakkının kötüye kullanıldığını kanıtlaması gerekmektedir.

İş kanunu madde 17’ye göre ;

“İşverenin bildirim şartına uymaması veya bildirim süresine ait ücreti peşin ödeyerek sözleşmeyi feshetmesi, bu Kanunun 18, 19, 20 ve 21 inci maddesi hükümlerinin uygulanmasına engel olmaz. 18 inci maddenin birinci fıkrası uyarınca bu Kanunun 18, 19, 20 ve 21 inci maddelerinin uygulanma alanı dışında kalan işçilerin iş sözleşmesinin, fesih hakkının kötüye kullanılarak sona erdirildiği durumlarda işçiye bildirim süresinin üç katı tutarında tazminat ödenir. Fesih için bildirim şartına da uyulmaması ayrıca dördüncü fıkra uyarınca tazminat ödenmesini gerektirir.”

Kötü Niyet Tazminatı Şartları Nelerdir?

*İş güvencesi kapsamında (30 ve üzeri işçi çalışan işyerlerinde en az 6 aylık kıdem sahibi)  olmaması,

*İşin sürekli  (Nitelikleri bakımından 30 iş gününden fazla süren işlere sürekli iş denir) bir iş olması,

*İş sözleşmesinin belirsiz süreli olması,

*İspat yükünün işçiye ait olması.

Kötü Niyet Tazminatı Nasıl Hesaplanır?

Kötü niyet tazminatı hesaplanırken işçinin feshin gerçekleştiği tarihte hak kazandığı en son günlük giydirilmiş brüt ücretinin baz alınması gerekir.

Buna göre kötü niyet tazminatının miktarı;

–  İşyerindeki kıdemi 6 aya kadar olanlar için                          2 hafta x 3 = 6 haftalık,

–  İşyerindeki kıdemi 6 aydan 1,5 yıla kadar olanlar için        4 hafta x 3 = 12 haftalık,

–  İşyerindeki kıdemi 1,5 yıldan 3 yıla kadar olanlar için       6 hafta x 3 = 18 haftalık,

–  İşyerindeki kıdemi 3 yıldan fazla olanlar için                       8 hafta x 3 = 24 haftalık,

ücret tutarı olarak uygulanacaktır.

Brüt Kötü Niyet Tazminatı = Giydirilmiş Brüt Ücret*Bildirim Süresi*3

Kötü niyet tazminatından gelir vergisi ve damga vergisi kesintisi yapılır.

Kötü niyet tazminatı, niteliği itibariyle tazminat kabul edildiğinden dolayı genel hükümler çerçevesinde 10 yıllık zamanaşımına tabidir.

Kötü niyet tazminatı ihbar tazminatından tamamen bağımsız bir tazminattır.

 

 

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir