Kıdem Tazminatı Nedir?

490-632

Bir işverene bağlı olarak belirli bir süre çalışan işçiye işinden ayrılırken verilen paradır. Her işçi işinin son bulması nedeniyle kıdem tazminatına hak kazanamaz. Kıdem tazminatını alabilmek için bazı şartları sağlamış olmak gerekmektedir. Bu şartlar 1475 sayılı kanunun halen yürürlükte olan 14.maddesinde düzenlenmiştir;

Aynı işverene bağlı olarak en az 1 yıl çalışılmış olması ve iş sözleşmesinin;
1- İşveren tarafından ahlak ve iyi niyet kurallarına aykırılık teşkil eden nedenlerin dışındaki nedenlerle,
2- İşçi tarafından sağlık, iyi niyet ve ahlak kurallarına aykırılık veya işyerinde işin durması gibi nedenlerle,
3- İşçinin muvazzaf askerlik görevi sebebiyle,
4- Emeklilik hakkına sahip olması veya emeklilik için sahip olması gereken sigortalılık süresi ve prim ödeme gün sayısını tamamlamış olması sebebiyle,
5- Kadın işçinin evlenmesi sebebiyle,
6- İşçinin ölümü nedeniyle,

feshedilmesi durumunda kıdem tazminatı ödemesine hak kazanılır.

Kıdem tazminatını ortaya çıkaran bu koşullarda iş sözleşmesinin feshi durumunda çalışılan her tam yıl için işçinin 30 günlük brüt ücreti tutarında kıdem tazminatı ödenir. Bir yıldan artan süreler için yine aynı oranda hesaplanır. Kıdem tazminatı hesaplamasına işçiye ödenen aylık ücretinin dışındaki düzenli yapılan ödemelerde hesaplamaya dahil edilir. Bunlar yol parası, yemek parası, ikramiye ödemeleri vb. brüt tutarları hesaplamaya dahil edilir.

Kıdem tazminatının bir üst sınırı vardır. 1475 sayılı iş kanunun 14, maddesine göre işçiye bir yıllık hizmeti karşılığında ödenecek kıdem tazminatı tutarı Devlet Memurları Kanununa tabi EN YÜKSEK DEVLET MEMURUNA (Başbakanlık müsteşarı) bir hizmet yılı için ödenecek azami emeklilik ikramiyesinden fazla olamaz. Bu tutar 2015 yılı için 3.541,37 TL’dır.

İşçi çalıştığı süre içinde grevlere katılmış ise grevde geçen süreleri kıdem tazminatı hesaplanırken dikkate alınmaz.

Kıdem Tazminatı ödemesi sosyal güvenlik primi kesintisine ve gelir vergisi stopajı tabi değildir. Kıdem Tazminatından sadece Damga vergisi kesintisi yapılmaktadır.

 

Kıdem Tazminatı Nedir?” üzerine bir düşünce

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir