İşçi Özlük Dosyasında Olması Gereken Evraklar..

E226-2011062_1_BY

 

İşe yeni başlayacak olan kişiler işe giriş için bazı evrakları hazırlayıp şirketlerin insan kaynakları departmanı veya ilgili departmanına vermek zorundadır. Hazırlanması gereken bu evraklar işin ve işçinin niteliğine göre farklılaşmakla birlikte temelde olmazsa olmaz bazı evrakların verilmesi gerekmektedir. İşçi özlük evraklarını tam olarak temin eden, saklayan ve zamanla güncellenmesini takip eden şirketler  olası denetimler karşısında büyük avantaj sağlamaktadırlar.

Özlük evrakları sadece işe girişte değil işçinin çalıştığı süre boyunca dikkatle izlenmeli ve muhafaza edilmelidir. Bu süre zarfında işçi ile ilgili tüm evraklar işçi özlük dosyasında saklanmalıdır.

 

İŞE GİRİŞTE PERSONELDEN MUTLAKA TEMİN EDİLMESİ GEREKEN EVRAKLAR;

 • Nüfus cüzdanı fotokopisi,
 • İkametgâh Belgesi,
 • Diploma fotokopisi,
 • Sağlık raporu (İşyeri hekimi tarafından verilir),
 • Kan grubunu gösteren resmi belge,
 • Adli sicil kaydı ( e-devlet’ten temin edilebilir),
 • 2 adet resim,
 • Aile durumunu bildirir belge,
 • Askerlik durumunu gösteren belge,

 

İŞÇİNİN ÖZELLİKLERİNE GÖRE ÖZLÜK DOSYASINDA BULUNMASI GEREKEN EVRAKLAR;

 • Teşvikten faydalanılıyorsa bunu gösteren belgeler,
 • Personel engelli ise Sakatlık Raporu Fotokopisi ya da aslı,
 • Sakatlık indiriminden faydalanan işçi için Gelir İdaresi Başkalığından alınmış indirim yazısı,
 • Eski Hükümlü, Terör Mağduru veya Engelli işçinin İŞKUR müracaat kayıt evrakı,
 • İşçi 18 yaşından küçükse ebeveyninin muvafakatnamesi,
 • Yabancı işçiler için çalışma izni kartı fotokopisi ya da izin belgesi,

 

İŞİN NİTELİĞİNE GÖRE ÖZLÜK DOSYASINDA BULUNMASI GEREKEN EVRAKLAR;

 • Fazla mesai için işçinin onay verdiğini gösteren imzalı belge,
 • Teslim edilen araç gereçler var ise bunların zimmet belgesi,
 • İşin niteliğine uygun muayene raporları,
 • Periyodik sağlık kontrolü gerektiren işler için sağlık raporları,
 • Ağır ve Tehlikeli İşlerde çalıştırılan personellerin bilgilerinin olduğu liste,
 • Şoför işçi için ehliyet fotokopisi,
 • İşçinin değişen vardiyalarla çalışması halinde haftalık çalışma saatlerini gösteren posta çizelgesi,

 

PERSONELİN ÇALIŞTIĞI SÜRE BOYUNCA ÖZLÜK DOSYALARINA EKLENMESİ GEREKEN EVRAKLAR;

 • Yıllık izin, ücretsiz izin, mazeret izni ve benzeri izin belgeleri,
 • Doğum izni, çalışabilir/çalışamaz raporları, emzirme izni dilekçeleri,
 • İşçi hakkında tutulan tutanak, olay tespit formları, işçiden istenen savunma talep yazısı, işçinin savunması, işçiye verilen uyarılar,
 • İstirahat ve iş göremezlik raporları
 • İmzalı bordrolar/ücret pusulaları
 • Ücret Kesme cezası varsa nedenini gösteren belgeler
 • Maaş zammı, unvan değişikliği veya sosyal haklarında oluşan değişiklikleri bildiren yazılar, terfi ve nakil bildirimleri, görevlendirme yazıları,
 • Performans değerlendirme formları,
 • İşçilerin, iş sağlığı ve güvenliği konusunda mesleki riskleri, alınması gerekli tedbirler ve yasal hak ve sorumluluklar konusunda bilgilendirme belgeleri,
 • İş kazası tutanağı,
 • Geçici olarak bir başka işyerine devredilecek işçinin rızasını gösteren belge,
 • İşçi hakkında yapılan tüm resmî yazışmalar,

 

İŞTEN ÇIKIŞTA ÖZLÜK DOSYASINA EKLENMESİ GEREKEN EVRAKLAR;

 • SGK işten ayrılış bildirgesi,
 • İbraname ( Gerekli İse),
 • Çalışma Belgesi/Hizmet Belgesi,
 • Fesih bildirimi,
 • İstifa dilekçesi,
 • Kıdem ve İhbar Tazminatı Bordroları,
 • Haklı fesih varsa bu durumu kanıtlayan belgeler,
 • İşçiye noterle yapılan bildirimler,
 • İhbarname,

 

VARSA ÖZLÜK DOSYASINDA SAKLANMASINDA FAYDA OLAN EVRAKLAR;

 • İşe Başvuru Formu,
 • İş Teklif Formu,
 • Evlilik cüzdanı fotokopisi,
 • Referans mektupları,
 • Özgeçmişler,
 • Bakmakla yükümlü olunan kişilerin kimlik fotokopileri,
 • Daha önceki işyerinden alınmış bonservis/hizmet/çalışma belgesi,

 

 

Kaynak: http://iskanunu.com/sizin-sorduklariniz/2558-isci-ozluk-dosyasinin-olmazsa-olmazlari

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir