İş Arama İzni

İş arama izni çalışanların bildirim süreleri içerisinde günde en az 2 saat olarak kullanabilecekleri bir yasal izin türüdür. İş kanunu madde 27’ye göre iş arama izni şu şekilde tanımlanmıştır;

MADDE 27

Bildirim süreleri içinde işveren, işçiye yeni bir iş bulması için gerekli olan iş arama iznini iş saatleri içinde ve ücret kesintisi yapmadan vermeye mecburdur. İş arama izninin süresi günde iki saatten az olamaz ve işçi isterse iş arama izin saatlerini birleştirerek toplu kullanabilir. Ancak iş arama iznini toplu kullanmak isteyen işçi, bunu işten ayrılacağı günden evvelki günlere rastlatmak ve bu durumu işverene bildirmek zorundadır.

İşveren yeni iş arama iznini vermez veya eksik kullandırırsa o süreye ilişkin ücret işçiye ödenir.

İşveren, iş arama izni esnasında işçiyi çalıştırır ise işçinin izin kullanarak bir çalışma karşılığı olmaksızın alacağı ücrete ilaveten, çalıştırdığı sürenin ücretini yüzde yüz zamlı öder.

 

İş arama iznini toplu kullanmak isteyen işçi’nin kullanabileceği dilekçe örneği;

İş Arama İznini Toplu Olarak Kullanma İsteğine İlişkin Dilekçe Örneği

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir