İş Analizi Nedir?

JobAnalysis

İş analizi, en temel anlamıyla yapılmakta olan veya yapılacak olan iş hakkındaki tüm bilgilerin toplanması ve işlenmesi sürecidir. İş analizinde işin gerektirdiği görevler ve sorumluluklar analiz edilir. İşi yapan kişiler analiz konusu değildir.

İş analizinin amacı insan kaynaklarının temel fonksiyonları olan seçme ve yerleştirme, eğitim, performans yönetimi, ücretlendirme ve yan haklar gibi işlevlerin yerine getirilmesinde en temel kaynağı sağlamasıdır.

İş analizlerinin yapılmasında kullanılacak yöntemler birbirinden farklılık arz edebilir. Bu yöntemler işletmenin büyüklüğüne, sektörüne, kültürüne veya geleneklerine göre değişiklik göstermektedir. İş analizinde görüşme yöntemi, gözlem yöntemi, anket yöntemi ve daha birçok  çeşitli yöntemler bulunmaktadır. Bu yöntemlerden biri veya birkaçı birlikte kullanılabilir. Her sistem kendine özgüdür ve her sistemin avantajları ve dezavantajları bulunmaktadır. Önemli olan işletmeye en uygun olan yöntemin belirlenmesidir.

İş analizinin çıktıları nelerdir?

  • Her bir iş için görev tanımı formlarının oluşturulmasını sağlar.
  • Her bir görevin hangi görevler ve kimler  ile etkileşimde olması gerektiği ortaya çıkar.
  • Yapılan görevde gerekli olan bilgi, beceri ve yetkinliklerin belirlenmesini sağlar.
  • Bazı işler için özel ekipmanlar ve kıyafetler gerekebilir. Bunların tespit edilmesinde kullanılır.

Örnek olarak faydalanabileceğiniz iş analizi formunu aşağıdaki linke tıklayıp bilgisayarınıza indirebilirsiniz.

İŞ ANALİZİ FORMU

 

“İşler asla zor değildir. Yeterki onları küçük parçalara bölebilelim.” (Henry Ford)

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir