Geçici İş Göremezlik Ödeneği

gecici-is-gormez

Geçici iş göremezlik, sigortalının iş kazası, meslek hastalığı, hastalık ve analık hallerinde kurumca belirtilen istirahat süresince geçici olarak çalışmama halidir. Geçici iş göremezlik ödeneği de iş göremezlik sürelerinde verilen ödenektir. Geçici iş göremezlik ödeneği halk arasında rapor parası olarak da geçer.

Hekim raporu ile geçici bir süre çalışamayacağı tespit edilen sigortalıya, istirahatli olduğu her gün için kurumca geçici iş göremezlik ödeneği verilir.

Ayaktan tedavilerde sigortalıya tek hekim raporu ile bir defada en çok 10 gün istirahat verilebilir. İstirahat sonrasında kontrol muayenesi raporda belirtilmiş ise toplam süre 20 günü geçmemek kaydı ile istirahat uzatılabilir. 20 günü aşan istirahat raporları sağlık kurulunca verilir. Sağlık kurulunun ilk vereceği istirahat süresi sigortalının tedavi altına alındığı tarihten başlamak üzere 6 ayı geçemez.

Bakanlıkça yetki tanınan iş yeri hekimi bir kerede en fazla 2 gün istirahat verebilir.

İş kazası, meslek hastalığı, hastalık ve analık hallerinde verilecek ödeneklerin veya bağlanacak gelirlerin hesabına esas tutulacak günlük kazanç; iş kazasının veya doğumun olduğu tarihten, meslek hastalığı ve hastalık halinde ise iş göremezliğin başladığı tarihten önceki 12 aydaki son 3 ay içinde kanunun 80.maddesine göre hesaplanacak prime esas kazançlar toplamının, bu kazançlara esas prim ödeme gün sayısına bölünmesi suretiyle hesaplanır.

Sigortalılara ait raporda, istirahat süresi sonunda çalışır kararı varsa ayrıca çalışabilir belgesi aranmaz.

Günlük kazanç tespit edildikten sonra, sigortalının sağlık tesislerine yatırılarak tedavi edilmesi halinde bu kazancın 1/2‘si, ayakta tedavi edilmesi halinde ise 2/3‘ü geçici iş göremezlik ödeneği olarak verilir.

Geçici iş göremezlik ödeneği; iş kazası veya meslek hastalığı nedeniyle iş göremezliğe uğrayan sigortalıya her gün için verilir. Hastalık nedeniyle iş göremezliğe uğrayan sigortalıya geçici iş göremezliğin üçüncü gününden başlamak üzere her gün için geçici iş göremezlik ödeneği verilir. İlk iki gün için ödeme yapılmaz.

Geçici iş göremezlik ödeneklerinden sigorta primi ve gelir vergisi kesilmez.

 

 

 

Kaynak: Prof. Müjdat Şakar. Sosyal Sigortalar Uygulaması. İstanbul: Beta  Yayınları, Ekim 2014.

 

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir