Engelli Vergi İndirimi Belgesi Nedir? Nasıl ve Nereden Alınır?

1-Vergi indirimi belgesi nedir?

Engelli çalışanların gelir vergisi indiriminden yararlanabilmelerini sağlayan bir belgedir. Kanunda “Sakatlık İndirimi” olarak geçen engelli çalışanlara yönelik gelir vergisi indirimi 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu’nun 31. Maddesinde düzenlemiştir.

2-Vergi indiriminden kimler faydalanabilir?

Kendisi, bakmakla yükümlü olduğu eşi veya  çocuğu engelli olan işçi, memur ve serbest meslek erbabı  ayrıca basit usule tabi mükellefler (Kapıcılar, serbest bölgelerdeki iş yerlerinde çalışanlar, gemi adamları ile yurtdışında inşaatlarda çalışanların ücretlerinden vergi kesintisi yapılmadığı için vergi indirimi talep edilemez)

3-Vergi indirimi için başvuru nereye yapılır?

İndirimden yararlanmak isteyen gelir vergisi mükellefleri çalıştıkları ilin defterdarlığına veya ilçelerde vergi dairesi müdürlüğü veya mal müdürlüğüne başvurmaları gerekmektedir. İl merkezleri dışında çalışanların başvuru ve sevk iş merkezlerinin bulunduğu yer vergi dairesince yapılması gerekmektedir.
Vergi Daireleri veya Başkanlıklarına başvuran özürlülerden Sağlık Kurulu Raporu bulunmayan hizmet erbapları dilekçelerinde belirttikleri sağlık kuruluşlarına sevk edilecekler. (Yönetmelikle tespit edilen hastanelerden il içerisindeki herhangi birine sevk talebinde bulunulabilir.)
Sağlık Kurulu 28.04.1981 tarih ve 17324 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan “Sakatlık İndiriminden Yararlanacak Hizmet Erbabının Sakatlık Derecelerinin Tespit Şekli ile Uygulanması Hakkında Yönetmelik” hükümlerine uygun hazırlanan raporu, ilgili vergi dairesine gönderecektir.

4-Vergi indiriminden faydalanmak için başvuru yapan engellilerden istenilen bilgi ve belgeler nelerdir?

-Kendisi engelli olanlar için;

*Çalıştığına dair işveren tarafından düzenlenen imzalı ve kaşeli dilekçe,

*Nüfus cüzdanı fotokopisi,

*Bir adet fotoğraf,

*Varsa ilgili yönetmeliğe uygun sağlık kurulu raporu (30/03/2013 tarih ve 28603 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Engellilik Ölçütü Sınıflandırması ve Engellilere Verilecek Sağlık Kurulu Raporları Hakkında Yönetmelik)

-Bakmakla yükümlü olduğu çocuğu veya eşi engelli olanlar için;

*Yukarıda sayılan belgelere ek olarak engelli kişinin bir adet fotoğrafı, nüfus cüzdanı fotokopisi ve sağlık karnesinin fotokopisi.

5-Bağ-kurlu (4b) engellilerin vergi indiriminden faydalanması

Serbest meslek erbabı veya basit usül mükellefiyeti olmayanlar faydalanamaz.

6-İşyerinin vergi indirimini uygulamaması halinde ne yapılmalıdır?

Bu konudaki şikayetler “İhbarlar ve Şikayetleri Değerlendirme Müdürlüğü”ne  veya 189 ALO MALİYE ihbar telefonuna yapılacaktır.

7- Vergi indirimi için başvuru sonucunun takibi

Vergi indirimi işleminin sonuçlanması ortalama 3 AY sürmekte olup işlem sonuçlandığında yazı işyerine posta ile gönderilecektir.

Aşağıdaki linkten başvurularınızı takip edebilirsiniz;

Engelli başvuru takip adresi

Kaynak: İVDB

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir