Kategori arşivi: Sosyal Güvenlik

İstirahatli Sigortalıların “Çalışıp/Çalışmadığı Bildirimleri” Ne Zaman Ve Nasıl Yapılır?

İstirahatli olan sigortalıların işyerinde çalışması yasaktır. Bu nedenle işverenler; çalışanları iş kazası, meslek hastalığı, hastalık ve analık hallerinden istirahat aldığında bu durumu takip etmek ve istirahat bittiğinde işyerinde çalışıp çalışmadığını Sosyal Güvenlik Kurumuna bildirmek zorundadır.

Sigortalıların  “işyerinde çalışıp/çalışmadığı” bildirimleri sadece ayaktan tedavilerde yapılmaktadır. Bildirimler yapılırken süreye, bildirim şekillerine ve istirahatin bir kaç aya sarkıp sarkmadığının özellikle dikkat edilmesi gerekmektedir.

Bildirim Süresi

İstirahatli olan sigortalıların işyerinde çalışmadıklarına dair bildirim; sigortalıların hak ettikleri istirahat süresinin bitim tarihinin içinde bulunduğu aya ait aylık prim ve hizmet belgesinin verileceği son gün (ayın 7’si ya da 23’ü) mesai bitimine kadar elektronik ortamda verilir.

Bildirim Şekilleri

– Çalışılmadığına dair bildirim giriş ekranından “elektronik bildirim

– Çalışılmadığına dair bildirim giriş ekranından “manuel bildirim

– APHB’nde eksik gün nedeni olarak “01-istirahat kodu seçilerek” yapılan bildirim

– APHB’nde “istirahat süresinde çalışmamıştır” kutucuğu işaretlenerek yapılan bildirim

Aylık prim ve hizmet belgesinde eksik gün nedeni olarak “12-Birden Fazla” kodunun seçilmesi tek başına yeterli değildir. İlgili ayın aylık prim ve hizmet belgesinde «istirahat süresinde çalışmadı kutucuğu» işaretlenmeli ya da “çalışılmadığına dair bildirim giriş ekranından” elektronik/manuel ortamda bildirim yapılmalıdır.

Sigortalıların istirahat döneminde eksik gün nedeni süresi ile istirahat süresi aynı olmak zorunda değildir. 10 günlük istirahati için 01-İstirahat bildirilen sigortalıya 25 günlük prim bildirilmiş olabilir. Bu durum sigortalının işyerinde çalıştığı anlamına gelmez, işveren dilerse istirahatli dönemlerde sigortalıyı 30 gün üzerinden atıfet kabulünden sigortalı bildirebilir.

Birden Fazla Aya Sarkan İstirahat Raporlarında Bildirim

Son aylık prim ve hizmet belgesine 01-İstirahat kodu girilmesi yeterlidir. Tüm aylara ait aylık prim ve hizmet belgelerinde 01-istirahat Kutucuğunun işaretlenmesine gerek yoktur. Geçmiş aylık prim ve hizmet belgelerinden birisine 01-İstirahat kodunun seçilmesi yeterli değildir.

Ay İçinde Başlayıp Biten Birden Fazla Raporlar İçin Bildirim

Aylık prim ve hizmet belgesinde 01-İstirahat/Kutucuğunun işaretlenmesi ya da “çalışılmadığına dair bildirim giriş ekranından” elektronik/manuel ortamda her rapor için ayrı ayrı bildirim yapılması gereklidir.

Birden Fazla İşyeri Tescili Olduğunda Bildirim

Rapor yalnızca son işyeri ekranına düştüğünden, SGK tarafından diğer işverene/işverenlere bildirim yapması yönünde bilgi verilir. Bildirim yapması gerektiğine dair bilgi verilmeden idari para cezası uygulanmaz.

Çalışmadı Bildirimi Gerektirmeyen Haller

– Yatarak tedavi süreleri

– Hastalık vaka türünde sıra numarası (1) olan 1 ve 2 günlük raporlar

– Müstahaklık şartlarını taşımayan raporlar

– İşten çıkış sonrası alınan raporlar

Bildirimin Geç Yapılması Ya da Hiç Yapılmaması Durumunda İdari Para Cezaları

İdari para cezaları brüt asgari ücret üzerinden hesaplanır. İş göremezlik bildirimlerinin geç yapılması halinde işyerine asgari ücretin 1/10 tutarında idari para cezası uygulanır.

İş göremezlik bildirimlerinin hiç yapılmaması halinde ise işyerine asgari ücretin 1/2 tutarında idari para cezası uygulanır.

İdari para cezası tebligatının Kurum tarafından postaya verildiği tarihe kadar geçen sürede işveren tarafından Kuruma bildirim yapılırsa “Geç Yapılmış” kabul edilip brüt asgari ücretin “1/10” tutarında idari para cezası uygulanır.

Ömer ARIK
Sosyal Güvenlik Denetmeni
o.arik@hotmail.com

Geçici İşgöremezlik Ödemeleri Artık PTT Şubelerinden Yapılacak

 

SGK tarafından  sigortalı ve hak sahiplerine yapılan geçici iş göremezlik, şahıs tıbbi malzemeleri, emzirme yardımı, şahıs sağlık yolluğu yardımı gibi bazı ödemeler hak sahibinin başvurusu halinde PTT şubelerinden artık mesai saatleri içerisinde günlük olarak gerçekleştirilecektir.

 

Konu ile ilgili olarak SGK’nın duyuru metni için tıklayınız.

 

15 Yıl 3600 Gün Şartı İle Kıdem Tazminatına Hak Kazanmak

Prim ödeme gün sayısı ile sigortalılık süresini tamamlayan sigortalıya ( Uzun dönem sigorta kolları primi ), kendi isteği ile işten ayrılması halinde , emeklilik aylığı bağlanması gereken yaşını doldurmasını beklemeden kıdem tazminatı alma hakkı tanınmıştır.

Okumaya devam et

Rapor Paraları PTT Aracılığıyla Ödenecek

Geçici işgöremezlik ödenekleri diğer adıyla rapor parası yeniden ptt aracılığıyla sigortalılara ödenmeye başlayacak.

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ile Posta ve Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketi (PTT) arasında işbirliği protokolü 23.11.2016 tarihinde imzalandı.

SGK Başkanı Dr. Mehmet Selim Bağlı ile PTT A.Ş Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Kenan Bozgeyik tarafından imzalanan protokolle birlikte, iş göremezlik ödeneklerinin PTT aracılığıyla ödenmesi sağlanacak.

http://www.sgk.gov.tr/wps/portal/sgk/tr/Haberler/haber_20161123_52

SGK Tavanı Değişti

sgk_1152x864

SGK Tavanını arttıran değişiklik 24.11.2016 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlandı.

“MADDE 8- 31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 82 nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “6,5” ibaresi “7,5” şeklinde değiştirilmiştir.”

Okumaya devam et

Analık Halinde Çalışma ve Süt İzni

dogum-291-x-221

Kadın işçilerin doğumdan önce sekiz ve doğumdan sonra sekiz hafta olmak üzere toplam onaltı haftalık süre için çalıştırılmamaları esastır.

Okumaya devam et

Analık Sigortası

analik-sigortasi-nedir

Analık Sigortası Nedir?

Analık sigortası kısa vadeli sigorta kollarından biri olarak 5510 sayılı kanun ile düzenlenmiştir. Sigortalı kadının veya sigortalı erkeğin sigortalı olmayan eşinin doğum yapması sonucunda olaşacak gelir kaybını veya gider artışını bir nebze olsun karşılayan bir sigorta dalıdır.

Okumaya devam et

Sigortalılara Verilen Altın Bedelleri Prime Esas Kazanç Olarak Kabul Edilecek

180120140229154940789_2

Sigortalılara yapılan  altın yardımlarının çalışanın sigorta primine esas kazanç matrahına dâhil edilip edilmeyeceği konusunda Sosyal Güvenlik Kurumu yayınlamış olduğu 22.06.2016 tarihli 2016/12 sayılı Genelge ile kamuoyuna duyurulmuştur.

İşverenlerince 1 Haziran 2016 tarihinden sonra, bayram, yılbaşı, 25 inci, 30 uncu veya 50 inci hizmet yılı gibi nedenlerle verilen altınların bedellerinin sigorta primine esas kazanç olarak kabul edilerek sigorta primine tabi tutulması gerekmektedir.

SGK 2016/12 sayılı Genelge

Stajyerlerin SGK’ya Bildirimi

stajyer

Stajlar genel olarak 2’ye ayrılır;

Zorunlu Staj ve İsteğe bağlı staj.

Zorunlu Staj

*Zorunlu stajda SGK işe giriş bildirgesi okul tarafından 19-Stajyer sigortalılık kodu ile yapılmaktadır. Burada İşverenin yapacağı herhangi bir şey yoktur. Sadece öğrenciden SGK işe giriş bildirgesinin fotokopisini isteyip dosyasında saklamalıdır.

Okumaya devam et

GSS Primleri Tek Fiyata Düşürülecek!

Yapılan yeni düzenlemeyle beraber daha önce 65, 197 ve 395 lira şeklinde olan GSS prim tutarının tek fiyata düşürülmesi ve 60 TL olması bekleniyor.

Okumaya devam et