Çalışan Bağlılığı Bir Numaralı Sorun!

kurumdaki-varliginiz-ask-mi-aliskanlik-mi--4319864

Hürriyet İK’nın çalışan bağlılığı başlıklı haberini biraz irdelemek istedim. HumanGroup, farklı sektörlerden büyük şirketlerin 118 İK yöneticisi ile  İnsan Yönetiminde Bugün ve Yarın isimli bir anket yapmış. Anketten çıkan sonuca göre şirketlerin en büyük sorunu çalışan bağlılığı ve motivasyonu. Aslına bakarsanız çıkan sonuç beni hiç şaşırtmadı. Çünkü şirketlerin çoğu büyük,orta ve küçük farketmeksizin aynı sorundan muzdariptir.

Çalışan bağlılığı yaratamamanın önündeki en büyük engel şirket kültürü ve değerleriyle yakından ilgilidir. Yine çoğu şirket kendi vizyon ve misyonlarında çalışanlara çok önem verdiklerinden, çalışanların onlar için çok değerli olduklarından bahsedip dururlar. Ancak uygulamada ne yazık ki bu böyle değildir. Kağıtta yazılanların pratikte uygulanmaması bu tarz sorunların gündeme gelmesini kaçınılmaz kılmaktadır. Şirketlerdeki yüksek Turnover oranları, çalışanların performanslarının düşük olması, motivasyonlarının az olması bunun başlıca göstergeleridir.

Peki bu çalışan bağlılığı nedir? Nasıl istenilen seviyeye getirilebilir? Bu sorun nasıl çözülebilir?

İnsanlar sadece maddi kazançlar sağlamak için çalışmazlar. Maddi kazanımlar dışında manevi kazanımlarda insanlar için çok önemlidir.Örneğin aidiyet duygusu. İnsan psikolojisinde önemli ihtiyaçlardan bir tanesidir. Bir topluluğa bir amaca kendini bağlı hissetmek. Çalışan bağlılığı İnsanların o şirkete ait olma hislerinden başka bir şey değildir. Şirketin kültürü ve değerleri burada öne çıkmaktadır. İnsanların şirketin değerlerine, hedeflerine amaçlarına inanmaları sağlanmalıdır. İnsana sırf insan olduğu için değer verilmeli, şirketin vizyonuna giden yolda kendisininde katkısı olduğu kişilere açık ve net bir biçimde hissettirilmelidir.

İletişime, müzakereye ve şeffaf yönetime ağırlık verilmeli ve katılımcı yönetim modeli işletmelerde hakim kılınmalıdır.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir