Bireysel Emeklilik Zorunlu Oldu!

Çalışanların otomatik olarak bir emeklilik planına dahil olmasını içeren Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanunu’nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı, TBMM Genel Kurulunda kabul edilerek, yasalaştı.

Kimler bu uygulama kapsamına giriyor?

1-Türk vatandaşı olan veya 29/5/2009 tarihli ve 5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanununun 28 inci maddesi kapsamında olan,

2-45 yaşını doldurmamış,

3-5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) ve (c) bentlerine göre çalışmaya başlayanlardan ücret karşılığı çalışanlar,

işverenin, kanun hükümlerine göre düzenlediği bir emeklilik sözleşmesiyle emeklilik planına dahil edilecek.

Çalışan ne kadar katkı payı ödemek zorundadır?

Çalışan katkı payı, çalışanın 5510 sayılı Kanunun 80. maddesi çerçevesinde belirlenen prime esas kazancının yüzde üçüne (%3) karşılık gelen tutardır. Bu oranı iki katına kadar artırmaya, yüzde bire kadar azaltmaya veya katkı payına maktu limit getirmeye Bakanlar Kurulu yetkilidir.

Mevcut Bireysel Emeklilik Sigortası olanlar ne yapacak?

İki sistem birbirinden tamamen ayrı olduğu için mevzuatta Bireysel Emeklilik Sistemine dâhil olan kişiler de zorunlu BES’e otomatik olarak dahil olacaklar.

Çalışan 2 ay içinde isterse sözleşmeden cayabilecek

Çalışan, emeklilik planına dahil olduğunun kendisine bildirildiği tarihi müteakip 2 ay içinde sözleşmeden cayabilecek. Cayma halinde, ödenen katkı payları, varsa hesabında bulunan yatırım gelirleri ile birlikte 10 iş günü içinde çalışana iade edilecek.

Zorunlu bireysel emeklilik sisteminde devlet katkısı var mı?

Çalışan adına bireysel emeklilik hesabına ödenen katkı payları üzerinden ek 1 inci maddedeki usul ve esaslara göre bu madde uyarınca ayrıca Devlet katkısı sağlanır. Çalışanın bu madde kapsamında cayma hakkını kullanmaması hâlinde, sisteme girişte bir defaya mahsus olmak üzere, ek 1 inci maddedeki Devlet katkısı hak etme ve ödeme koşuluna tabi olmak kaydıyla, bin Türk lirası tutarında ilave Devlet katkısı sağlanır. Bakanlar Kurulu, bu tutarı yarısına kadar artırmaya veya yarısına kadar azaltmaya yetkilidir. Emeklilik hakkının kullanılması hâlinde, hesabında bulunan birikimi en az on yıllık, yıllık gelir sigortası sözleşmesi kapsamında almayı tercih eden çalışana, birikiminin yüzde beşi karşılığı ek Devlet katkısı ödemesi yapılır.

İşverenin yükümlülükleri nelerdir?

 • Çalışan katkı payının takip ve tahsil sorumluluğu işverene ait olacak,
 • Çalışandan Fon işletim gideri kesintisi dışında başka bir kesinti yapılamayacak,
 • İşverenin yürürlüğe konulan düzenlemelere uymaması halinde, her bir ihlal için Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca 100 TL idari para cezası uygulanacaktır.

Düzenleme, 1 Ocak 2017 tarihinde yürürlüğe girecek.

İlgili kanun metni : https://www.tbmm.gov.tr/kanunlar/k6740.html

 

 

 

Bireysel Emeklilik Zorunlu Oldu!” üzerine 2 düşünce

 1. İSkender

  Merhaba

  zorunlu bireysel emeklilik bana göre henüz olgunlaşmamış bir sistem halkımız zorlanacak, çalışan kişi zorunlu emeklilik ödemesinde ne yapacak ? Fiyatları nedir ?

  Cevapla
  1. Ferhat Kocabaş Yazar

   Merhaba İskender Bey,

   Çalışan isterse 2 ay içerisinde sistemden çıkabilecektir. Aylık ödemesi gereken katkı payı ise aylık prime esas kazancının %3 oranında hesaplanan tutar olacaktır.

   Cevapla

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir