Babalık İzni

4.4.2015 tarihinde kabul edilen (İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN) 6645 sayılı kanunun 23.04.2015 tarihinde resmi gazetede yayımlanmasıyla yürürlüğe girmiştir. Bu kanunun 35. maddesi babalık izni ile yapılan düzenlemeyi içerir;

MADDE 35 – 4857 sayılı Kanunun 46 ncı maddesinin üçüncü fıkrasının (b) bendi ile 55 inci maddesinin birinci fıkrasının (ı) bendi “Ek 2 nci maddede sayılan izin süreleri,” şeklinde değiştirilmiş, 104 üncü maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “ve 65 inci” ibaresi madde metninden çıkarılmış ve Kanuna aşağıdaki ek madde eklenmiştir.

“Mazeret izni

EK MADDE 2 – İşçiye; evlenmesi veya evlat edinmesi ya da ana veya babasının, eşinin, kardeşinin, çocuğunun ölümü hâlinde üç gün, eşinin doğum yapması hâlinde ise beş gün ücretli izin verilir.

İşçilerin en az yüzde yetmiş oranında engelli veya süreğen hastalığı olan çocuğunun tedavisinde, hastalık raporuna dayalı olarak ve çalışan ebeveynden sadece biri tarafından kullanılması kaydıyla, bir yıl içinde toptan veya bölümler hâlinde on güne kadar ücretli izin verilir.”

Bu düzenlemeye göre çalışılmayan hafta tatilleri ve genel tatiller bu 5 günlük süreye dahil edilmeyecektir. Doğum izni 7 güne hatta resmi tatillere de denk gelmesi halinde daha da uzun olabilecektir. Burada önemli olan husus “5 gün ücretli izin verilir” ifadesinin 5 iş günü şeklinde düşünülmesi gerektiğidir.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir