Analık Sigortası

analik-sigortasi-nedir

Analık Sigortası Nedir?

Analık sigortası kısa vadeli sigorta kollarından biri olarak 5510 sayılı kanun ile düzenlenmiştir. Sigortalı kadının veya sigortalı erkeğin sigortalı olmayan eşinin doğum yapması sonucunda olaşacak gelir kaybını veya gider artışını bir nebze olsun karşılayan bir sigorta dalıdır.

Analık Kavramı?

4-a ve 4-b kapsamındaki;

*Sigortalı kadının veya,

*Sigortalı erkeğin sigortalı olmayan eşinin,

*Kendi çalışmalarından dolayı gelir ve aylık alan kadının ya da,

*Gelir veya aylık alan erkeğin sigortalı olmayan eşinin

gebeliğinin başladığı tarihten itibaren doğumdan sonraki ilk sekiz haftalık, çoğul gebelik halinde ise  ilk on haftalık süreye kadar olan gebelik ve analık haliyle ilgili rahatsızlık ve özürlülük halleri analık hali kabul edilir (5510 sayılı kanun md. 15).

Analık Sigortasından Sağlanan Yardımlar?

1.Sağlık Yardımları

Genel sağlık sigortası çerçevesinde, analık sebebiyle ayakta veya yatarak; hekim tarafından yapılacak muayene, hekimin göreceği lüzum üzerine teşhis için gereken klinik muayeneler, doğum, laboratuar tetkik ve tahlilleri ile diğer tanı yöntemleri, konulan teşhise dayalı olarak yapılacak tıbbi müdahale ve tedaviler, hasta takibi, rahim tahliyesi, tıbbi sterilizasyon ve acil sağlık hizmetleri, ilgili kanunları gereğince sağlık meslek mensubu sayılanların hekimlerin kararı üzerine yapacakları tıbbi bakım ve tedaviler sağlanır (md. 63).

2. Geçici İş Göremezlik Ödeneği

Analık sigortasından sigortalıya analık haline bağlı olarak ortaya çıkan iş göremezlik süresince, günlük geçici iş göremezlik ödeneği verilir (md. 16).

Doğumdan önceki bir yıl içinde en az doksan gün kısa vadeli sigorta kolları primi bildirilmiş olması şartıyla, doğumdan önceki ve sonraki sekizer haftalık sürede, çoğul gebelik halinde ise doğumdan önceki sekiz haftalık süreye iki haftalık süre ilave edilerek çalışmadığı her gün için,

Sigortalı kadının isteği ve hekimin onayı ile doğuma üç hafta kalıncaya kadar çalışılması halinde, doğum sonrası istirahat süresine eklenen süreler için, geçici iş göremezlik ödeneği verilir (md.18)

Verilecek geçici iş göremezlik ödeneği, yatarak tedavilerde günlük kazancın yarısı, ayaktan tedavilerde ise üçte ikisidir.

Geçici iş göremezlik ödenekleri Ziraat Bankası aracılığıyla ödenmektedir. E-devlet üzerinden iş göremezlik ödeneklerinizi takip edebilirsiniz.

3. Emzirme Ödeneği

Sigortalı kadına, sigortalı olmayan eşinin doğum yapması üzerine sigortalı erkeğe, kendi çalışmalarından dolayı gelir ve aylık alan kadına, gelir veya aylık alan erkeğin sigortalı olmayan eşine, her çocuk için yaşaması şartıyla doğum tarihinde geçerli olan ve kurum Yönetim Kurulunca belirlenip, bakan tarafından onaylanan tarife üzerinden emzirme ödeneği verileceği hükme bağlanmıştır.

Sigortalı kadına veya sigortalı olmayan eşinin doğum yapması halinde sigortalı erkeğe emzirme ödeneği verilebilmesi için;
-Hizmet akdine tabi (4/a lı) çalışan sigortalılar için, doğumdan önceki bir yıl içinde en az 120 gün kısa vadeli sigorta kolları primi bildirilmiş olması,
-Kendi adına ve hesabına (4/b li) çalışan sigortalılar için, doğumdan önceki bir yıl içinde en az 120 gün kısa vadeli sigorta kolları primi yatırılmış ve genel sağlık sigortası primi dahil prim ve prime ilişkin her türlü borçlarının ödenmiş olması
-Doğan çocuğun veya çocukların yaşaması şarttır.

2016 yılı için emzirme ödeneği 122,00 TL olarak belirlenmiştir.

Emzirme Ödeneği Almak İçin Nereye Başvurulur? Başvuru İçin Gerekli Belgeler Nelerdir?

Emzirme ödeneğine hak kazanan sigortalıların bulundukları yerdeki il müdürlüğüne / sosyal güvenlik merkezine başvurmaları gerekmektedir.
Başvuru için gerekli belgeler ise; talep dilekçesi ve doğum raporudur.

 

Kaynak: Sosyal Sigortalar Uygulaması Prof. Dr. Müjdat Şakar

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir