Alt İşveren İle Çalışmak Kolay mı?

Ülkemizde 2000’ li yılların başından itibaren moda olan Asıl İşverenlerin Alt İşveren personeli istihdam ederek maliyetleri azaltmak, aracı kurumların ise hizmet vererek kar etmek, asıl işverenlerin işçileri ile ilgili sorunları azaltmak için Alt işverenlik çalışmaları son hızla devam etmektedir.

Yasalardaki hükümlerin doğru bilinmemesi nedeniyle Asıl İşverenler önemli riskler ile karşılaşmaktadır. Alt işveren işlerinin doğru kurgulanmaması, her aşamasında kontrol ve denetim yapılmaması sonucu Asıl işverenleri bekleyen sorunlar  bakımından Alt işveren işçileri işten ayrılsa da 10 yıl boyunca asıl işverenlerin  önemli kayıplar  yaşamasına neden olmaktadır.

Alt işveren işçileri nedeni ile Asıl İşveren riskleri;

  1. Alt işveren işçileri’ nin işe başlama tarihinden itibaren Asıl İşveren işçisi sayılması, (Ücret farklılıkları, eşitlik ilkesine aykırılık tazminatı ,iş davaları, işe iade sorunları,
  2. Asgari ücret üzerinden sigortalı olup elden para verilen işçiler,hizmet tespit davaları, (İPC, SGK bildirge cezaları, SGK ücret farkları ve faizleri ödenmesi,)
  3. Sözleşmelerinin doğru kurgulanmaması, işçinin çalışma döneminde belge üretilmemesi,( Asıl İşverenin iş davalarını kayıpları)
  4. Alt İşveren işçilerin ödenmeyen ücretleri,fazla mesai, izin alacaklarının asıl işverenden tahsili (zaman aşımı 5 Yıl)
  5. Kıdem ve ihbar tazminatlarının ödenmemesi veya eksik ödenmesi,(zaman Aşımı 10 Yıl)
  6. İş Kazaları nedeniyle SGK tarafından tahsil edilecek maliyetler,(İPC, ameliyat bedeli, Geçici iş göremezlik ödemelerin geri alınması,malullük aylıkları,ilaç bedelleri)
  7. Alt işverenin sigorta primi ödememesi,kaçak personel çalıştırması,eksik sigorta ödeme nedeniyle % 5 hazine yardımlarının asıl işverenden geri alınması) gibi,
  8. Alt işveren işyerinin yanlış yerde açılması, bu bilgilerin gizli kalması nedeniyle bilmeden yaşanacak sorunlar.

Yukarıda sayılan sorunların dışında  yaşanacak önemli sorunlar,ödenecek riskler ile ilgili bedellerin geri alınması ile ilgili sözleşme eksiklikleri asıl işverenleri zor durumda bırakma ihtimali bulunmaktadır. Firmaların alt işveren ile çalışmak ve hizmet üretmeleri gerekli bulunmaktadır. Ancak bu çalışma sırasında Asıl ve Alt İşverenlerin gerekli tedbirleri alarak risk oluşturacak durumları önlemeleri gereklidir

Tavsiyemiz;  Asıl ve Alt İşveren ilişkilerinin doğru kurgulanması, riskleri önleyecek tedbirlerin sözleşme aşamasında alınarak geleceğe hazırlanmak gerekmektedir. Alt İşverenlerin; belirli sürelerde denetlenmesi, İnsan Kaynakları süreçleri esas alınarak yapılandırılması, SGK işlemlerinin düzenlenmesi, her ay belgelerin istenmesi,işçi işten ayrıldığında açılacak davalara hazırlık için personel dosyasının bir örneğinin alınması gerekir. Oldukça dinamik bir yapıda gereken takip yapılmadığı takdirde risklerin önlenmesi imkanı yoktur.

Saygılarımla,

Şakir Gülsever

İKAGED Yönetim Kurulu Başkanı

İş ve Sosyal Güvenlik Müşaviri

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir