2017 Engelli Vergi İndirimi Oran ve Tutarları

2017 Engelli Vergi İndirimi Oran ve Tutarları

Gelir Vergisi Kanununda düzenlenmiş olan engelli indirimi her yıl devlet tarafından yeniden değerleme oranıyla belirlenmekte ve bu tutarlar gelir vergisi matrahından indirilmektedir.

2017 YILI AYLIK ENGELLİLİK İNDİRİMİ TUTARLARI VE SAĞLANAN VERGİ AVANTAJI
ENGELLİLİK DERECELERİ AYLIK AYLIK
İNDİRİM TUTARLARI VERGİ AVANTAJI 
I. Derece Engelliler için

(Çalışma gücünün asgari % 80’ini kaybetmiş olanlar)

900 TL 135 TL
II. Derece Engelliler İçin

(Çalışma gücünün asgari % 60’ını kaybetmiş olanlar)

470 TL 70,5 TL
III. Derece Engelliler İçin

(Çalışma gücünün asgari % 40’ını kaybetmiş olanlar)

210 TL 31,5 TL

Aylık indirim tutarları engelli ücretlilerde aylık gelir vergisi matrahlarından indirilmektedir.

Not: Vergi avantajı tutarları %15’lik dilime göre hesaplanmıştır. Kişilerin ilgili aydaki vergi dilimlerine göre değişiklik gösterebilmektedir.

Örnek Bordro:

01/01/2017-31/12/2017 tarihleri arasında çalışan II.Derece Engelli çalışan için vergi Matrahından 470 TL indirim yapılacaktır.

BRÜT ÜCRET ASGARİ ÜCRET 1.777,50 TL
SGK %14 248,85 TL
İŞSİZLİK SGK %1 17,78 TL
GELİR VERGİSİ MATRAH 1.510,88 TL
ENGELLİ İNDİRİMİ II. DERECE 470 TL
GELİR VERGİSİ ESAS MATRAH 1.040,88 TL
%15 GELİR VERGİSİ 156,13 TL
DAMGA VERGİSİ 13,49 TL
NET 1341,25 TL
AGİ 133,31 TL
AGİ DÂHİL NET 1.474,56 TL

4857 Sayılı İş Kanununun “Engelli çalıştırma zorunluluğu” başlıklı 30. Maddesi kapsamında çalışma gücü kayıp oranı % 40’dan fazla olan engelli sigortalı istihdam eden tüm özel sektör işverenlerine her bir sigortalı için prime esas kazanç alt sınırı üzerinden hesaplanan sigorta işveren payının tamamı üzerinden teşvikten yararlanılmaktadır.

İşverenler 50 veya daha fazla işçi çalışılan özel sektör işyerlerinde %3 özürlü, kamu işyerlerinde ise %4 özürlü, beden ve ruhi durumlarına uygun işlerde çalıştırmakla yükümlüdürler.
Aynı il sınırları içinde birden fazla işyeri bulunan işverenin bu kapsamda çalıştırmakla yükümlü olduğu işçi sayısı toplam sayıya göre hesaplanır.

İşçi sayısının tespitinde belirli ve belirsiz süreli iş sözleşmesine göre çalıştırılan işçiler esas alınır.

Kısmi süreli çalışanlar çalışma süreleri dikkate alınarak tam süreli çalışmaya dönüştürülür.

Oranın hesaplanmasında yarım ve daha fazla olanlar tama dönüştürülür.

50 İşçi Sayısı engelli tespiti formülü:
50*3/100=1,5 bulunur.

Teşvikten yararlanmak isteyen işverenler, teşvik kapsamında bildirmek istenen sigortalılara ait bilgileri Türkiye İş Kurumu’ndan alınan Web servis aracılığıyla e-Bildirge programında yer alan “Engelli ve İşsizlik Teşvik Yönetimi” programı ile sorguladıktan sonra teşvik kapsamına giren engelli sigortalılara ilişkin aylık prim hizmet belgeleri 14857 Sayılı kanun numarası seçilerek gönderilebilmektedir.

Sigorta primi teşvikinden yararlanmak isteyen özel sektör işverenleri teşvik kapsamında bildirilecek engelli personellerin e-bildirge “Engelli ve işsizlik Teşvik Yönetimi” ekranından tanımlama yapılabildiğinden, 2015/Ocak ayı dâhil olmak üzere teşvikten ilk yararlanma sırasında ve her yılın Ocak ayı içinde SGK’ya ibraz edilmesine gerek yoktur.

4857 Sayılı yasada engelli teşviki ile 5510 Sayılı yasada yer alan 5 puanlık teşviki birlikte uygulamak mümkündür.

SGK’ya ödenmemiş ve yapılandırılmamış prim ve ceza borcu olanlar ve kayıt dışı işçi çalıştıranlar 5510 Sayılı kanundan 5 puanlık teşvikten faydalanamamaktadırlar  fakat engelli teşvikinden yararlanmaları mümkündür.

Örnek: 5000 TL ücret alan engelli sigortalı için
5510 sayılı yasa prim teşviki 5000*5/100=250 TL
4857 sayılı yasa prim teşviki 1.777,50*15,5/100=275,51 TL

Özel sektör işverenlerince bu madde kapsamında çalıştırılan engelli sigortalılar ve korumalı işyerlerinde engelli sigortalıların, prime esas kazanç alt sınırı üzerinden hesaplanan sigorta primine ait işveren hisselerinin tamamı, kontenjan fazlası engelli çalıştıran, yükümlü olmadıkları halde engelli çalıştıran işverenlerin çalıştırdıkları her bir engelli için prime esas kazanç alt sınırı üzerinden hesaplanan sigorta primine ait işveren hisselerinin tamamı Hazinece karşılanmaktadır.

2017 Engelli Vergi İndirimi Oran ve Tutarları” üzerine 2 düşünce

 1. Selma

  Engellilik ve sakatlik arasinda fark var midir?
  Eşim engelli 49 raporu var ve calisiyo bu defterdarliga muracat edip calisan vergi maasa yansir mi

  Cevapla
  1. Ferhat Kocabaş Yazar

   Merhaba Selma Hanım,

   Eşiniz vergi indirim yazısını aldıktan sonra 3. derece indirimden yararlanabilir.

   İyi Günler

   Cevapla

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir