2016 Yılı Asgari Ücret Desteği Genelgesi Yayınlandı

Asgari ücretin 1.647,00 TL olması ile birlikte işveren maliyetini azaltacak “100,00 TL” tutarında asgari ücret Desteği konulu 2016/4 sayılı Sosyal Güvenlik Kurumu Genelgesi yayınlandı.

2016/4 Sayılı Genelge

6661 Sayılı Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun‘un 17. maddesi ile 5510 Sayılı Kanuna geçici 68. madde eklenmiştir.

Anılan madde ile;

“(1) Kanunun 4. maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında haklarında uzun vadeli sigorta kolları hükümleri uygulanan sigortalıları çalıştıran işverenlerce;

a) 2015 yılının aynı ayına ilişkin Kuruma verilen aylık prim ve hizmet belgelerinde prime esas günlük kazancı 85 TL ve altında bildirilen sigortalıların toplam prim ödeme gün sayısını geçmemek üzere, 2016 yılında cari aya ilişkin verilen aylık prim ve hizmet belgelerinde bildirilen sigortalılara ilişkin toplam ödeme gün sayısının;

b) 2016 yılı içinde ilk defa bu Kanun kapsamına alınan işyerlerinden bildirilen sigortalılara ilişkin toplam prim ödeme gün sayısının,

2016 yılı Ocak ila Aralık ayları/dönemleri için günlük 3,33 TL ile çarpımı sonucu bulunacak tutar, bu işverenlerin Kuruma ödeyecekleri sigorta primlerinden mahsup edilir ve bu tutar Hazinece karşılanır…”

SGK Asgari Ücret Desteği Genelgesi 2016-4

 

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir