15 Yıl 3600 Gün Şartı İle Kıdem Tazminatına Hak Kazanmak

Prim ödeme gün sayısı ile sigortalılık süresini tamamlayan sigortalıya ( Uzun dönem sigorta kolları primi ), kendi isteği ile işten ayrılması halinde , emeklilik aylığı bağlanması gereken yaşını doldurmasını beklemeden kıdem tazminatı alma hakkı tanınmıştır.

  1. 15 Yıl ve 3600 Gün sigortalı olmak,
  2. 08.09.1999 tarihinden önce sigortalılık süresi başlamış olmak,

Yaşlılık aylığı hak kazanmamakla birlikte , yaşlılık aylığı için yeterli sigortalılık süresi 15 yıl ve prim ödeme gün sayısı 3600 gün tamamlayan işçiler iş sözleşmesini sonlandırarak kıdem tazminatı almaya hak kazanırlar.

Kıdem tazminatını alabilmek için öncelikle işçi Sosyal Güvenlik Kurumuna dilekçe ile başvurarak Emekli olmaya hak kazandığını belgelemek için 1475 sayılı iş kanunun 14. Maddesinin 1.fıkrasının 5 numaralı bendi gereği 15 yıl sigortalılık süresi ve 3600 gün prim ödeme gün sayılarını tamamladığına dair bir yazı alması gerekir. Daha Sonra SGK’dan alınan yazı ile birlikte şirkete sözleşmesini sonlandırdığına dair dilekçesini vermelidir.

08.09.1999’dan sonra sigortalı olanlar için 2 seçenek bulunmaktadır;

  1.  08.09.1999 ve 30.04.2008 tarihleri arasında işe girenlerden erkeklerde 60 yaş, kadınlarda 58 yaşın tamamlanması, 25 yıldan beri sigortalı olması ve en az 4500 gün prim ödemek şartı ile yaşı beklemek üzere istifa edilmesi halinde kıdem tazminatına hak kazanılacaktır.
  2.  01.05.2008 tarihinden sonra ilk defa sigortalı olanlar için ise 25 yıl sigortalılık ve 5400 prim ödeme gün sayısını tamamlamak şartı ile yaşı beklemek üzere istifa edilmesi halinde kıdem tazminatına hak kazanılacaktır.

Not: Bu şartları gerçekleştirip iş sözleşmesini sona erdiren çalışan için İhbar Tazminatı veya İhbar süresi söz konusu değildir.

15 Yıl 3600 Gün SGK’ya Verilecek Dilekçe Örneği

15 Yıl 3600 Gün Şirket’e Verilecek Dilekçe Örneği

 

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir