İşsizlik Ödeneği Tutarı Nasıl Hesaplanır?

İşsizlik ödeneği tutarı nasıl hesaplanır?

Günlük işsizlik ödeneği, sigortalının son dört aylık prime esas kazançları dikkate alınarak hesaplanan günlük ortalama brüt kazancının yüzde kırkı (%40) olarak hesaplanmaktadır. Bu şekilde hesaplanan işsizlik ödeneği miktarı, aylık asgari ücretin brüt tutarının yüzde seksenini (%80) geçememektedir.

Aşağıda  2018 yılı  için aylık işsizlik ödeneği hesabı verilmiştir.

Son 4 aylık Prime Esas Kazançların Aylık ortalaması Hesaplanan İşsizlik Ödeneği Miktarı Damga Vergisi Ödenecek İşsizlik Ödeneği Miktarı
Son 4 Ay Asgari Ücretle Çalışan 2.029,5 818,8 6,16 812,64
Son 4 Ay Aylık 5.000 TL ile Çalışan 5.000 1.623,6 12,32 1.611,28

 

(*) Hesaplanan İşsizlik Ödeneği Miktarı, Aylık Asgari Ücretin Brüt Tutarının Yüzde Seksenini geçemeyeceği için Ödenecek Aylık İşsizlik Ödeneği Miktarı bu şekilde hesaplanmıştır. Asgari ücret 2.029,50 TL olarak alınmıştır.

Gelir Vergisi Tarifesi 2018

Gelir Vergisi Tarifesi

Maliye Bakanlığınca, 29 Aralık 2017 tarihli ve 30285 sayılı (Mükerrer) Resmi Gazete-yayımlanan 302 Seri No.lu Gelir Vergisi Genel Tebliği ile Gelir Vergisi Kanunu’nun 21, 23/8, 31, 47, 48, mükerrer 80, 82, 86 ve 103 üncü maddelerinde yer alan maktu had ve tutarlar 2018 takvim yılında uygulanmak üzere yeniden belirlenmiştir.

14.800 TL’ye kadar 15%
34.000 TL’nin 14.800 TL’si için 2.220 TL, fazlası 20%
80.000 TL’nin 34.000 TL’si için 6.060 TL, (ücret gelirlerinde 120.000 TL’nin
34.000 TL’si için 6.060 TL), fazlası
27%
80.000 TL’den fazlasının 80.000 TL’si için 18.840 TL, (ücret gelirlerinde
120.000 TL’den fazlasının 120.000 TL’si için 29.280 TL), fazlası
35%

 oranında vergilendirilir.

Kıdem Tazminatı Tavanı 2018

Kıdem Tazminatı tavanı 2018 yılı 1. döneminde 1 Ocak itibariyle değişti ve 5.001,76  TL oldu.

2018 Asgari Ücret

2018 yılı asgari ücret açıklandı. Asgari ücret aylık brüt 2.029,50 TL,  aylık net 1.603,12 TL, günlük brüt 67,65 TL olarak belirlendi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide SARIEROĞLU tarafından yapılan açıklamaya göre %14,2 ‘lık bir artış yapıldı, 01.01.2018 – 31.12.2018 tarihleri arasındaki asgari ücret brüt 2.029,50 TL, net 1.603,12 TL olarak belirlendiği ifade edilmiştir.

2018 yılı için açıklanmış olan bordro parametreleri aşağıda belirtilmiştir;

Okumaya devam et

Ücretli İzinler

 

Kanunlarımızdaki ücretli izinler;

1 Yıllık İzin:

İşyerinde işe başladığı günden itibaren, deneme süresi de içinde olmak üzere, en az bir yıl çalışmış olan işçilere yıllık ücretli izin verilir.

İşçilere verilecek yıllık ücretli izin süresi, hizmet süresi;

a) 1 yıldan 5 yıla kadar (5 yıl dahil) olanlara 14 günden,
b) 5 yıldan fazla 15 yıldan az olanlara 20 günden,
c) 15 yıl (dahil) ve daha fazla olanlara 26 günden az olamaz.
Ancak 18 ve daha küçük yaştaki işçilerle 50 ve daha yukarı yaştaki işçilere verilecek yıllık ücretli izin süresi 20 günden az olamaz. (4857 K. / Md.53)

Okumaya devam et

İstirahatli Sigortalıların “Çalışıp/Çalışmadığı Bildirimleri” Ne Zaman Ve Nasıl Yapılır?

İstirahatli olan sigortalıların işyerinde çalışması yasaktır. Bu nedenle işverenler; çalışanları iş kazası, meslek hastalığı, hastalık ve analık hallerinden istirahat aldığında bu durumu takip etmek ve istirahat bittiğinde işyerinde çalışıp çalışmadığını Sosyal Güvenlik Kurumuna bildirmek zorundadır.

Sigortalıların  “işyerinde çalışıp/çalışmadığı” bildirimleri sadece ayaktan tedavilerde yapılmaktadır. Bildirimler yapılırken süreye, bildirim şekillerine ve istirahatin bir kaç aya sarkıp sarkmadığının özellikle dikkat edilmesi gerekmektedir.

Bildirim Süresi

İstirahatli olan sigortalıların işyerinde çalışmadıklarına dair bildirim; sigortalıların hak ettikleri istirahat süresinin bitim tarihinin içinde bulunduğu aya ait aylık prim ve hizmet belgesinin verileceği son gün (ayın 7’si ya da 23’ü) mesai bitimine kadar elektronik ortamda verilir.

Bildirim Şekilleri

– Çalışılmadığına dair bildirim giriş ekranından “elektronik bildirim

– Çalışılmadığına dair bildirim giriş ekranından “manuel bildirim

– APHB’nde eksik gün nedeni olarak “01-istirahat kodu seçilerek” yapılan bildirim

– APHB’nde “istirahat süresinde çalışmamıştır” kutucuğu işaretlenerek yapılan bildirim

Aylık prim ve hizmet belgesinde eksik gün nedeni olarak “12-Birden Fazla” kodunun seçilmesi tek başına yeterli değildir. İlgili ayın aylık prim ve hizmet belgesinde «istirahat süresinde çalışmadı kutucuğu» işaretlenmeli ya da “çalışılmadığına dair bildirim giriş ekranından” elektronik/manuel ortamda bildirim yapılmalıdır.

Sigortalıların istirahat döneminde eksik gün nedeni süresi ile istirahat süresi aynı olmak zorunda değildir. 10 günlük istirahati için 01-İstirahat bildirilen sigortalıya 25 günlük prim bildirilmiş olabilir. Bu durum sigortalının işyerinde çalıştığı anlamına gelmez, işveren dilerse istirahatli dönemlerde sigortalıyı 30 gün üzerinden atıfet kabulünden sigortalı bildirebilir.

Birden Fazla Aya Sarkan İstirahat Raporlarında Bildirim

Son aylık prim ve hizmet belgesine 01-İstirahat kodu girilmesi yeterlidir. Tüm aylara ait aylık prim ve hizmet belgelerinde 01-istirahat Kutucuğunun işaretlenmesine gerek yoktur. Geçmiş aylık prim ve hizmet belgelerinden birisine 01-İstirahat kodunun seçilmesi yeterli değildir.

Ay İçinde Başlayıp Biten Birden Fazla Raporlar İçin Bildirim

Aylık prim ve hizmet belgesinde 01-İstirahat/Kutucuğunun işaretlenmesi ya da “çalışılmadığına dair bildirim giriş ekranından” elektronik/manuel ortamda her rapor için ayrı ayrı bildirim yapılması gereklidir.

Birden Fazla İşyeri Tescili Olduğunda Bildirim

Rapor yalnızca son işyeri ekranına düştüğünden, SGK tarafından diğer işverene/işverenlere bildirim yapması yönünde bilgi verilir. Bildirim yapması gerektiğine dair bilgi verilmeden idari para cezası uygulanmaz.

Çalışmadı Bildirimi Gerektirmeyen Haller

– Yatarak tedavi süreleri

– Hastalık vaka türünde sıra numarası (1) olan 1 ve 2 günlük raporlar

– Müstahaklık şartlarını taşımayan raporlar

– İşten çıkış sonrası alınan raporlar

Bildirimin Geç Yapılması Ya da Hiç Yapılmaması Durumunda İdari Para Cezaları

İdari para cezaları brüt asgari ücret üzerinden hesaplanır. İş göremezlik bildirimlerinin geç yapılması halinde işyerine asgari ücretin 1/10 tutarında idari para cezası uygulanır.

İş göremezlik bildirimlerinin hiç yapılmaması halinde ise işyerine asgari ücretin 1/2 tutarında idari para cezası uygulanır.

İdari para cezası tebligatının Kurum tarafından postaya verildiği tarihe kadar geçen sürede işveren tarafından Kuruma bildirim yapılırsa “Geç Yapılmış” kabul edilip brüt asgari ücretin “1/10” tutarında idari para cezası uygulanır.

Ömer ARIK
Sosyal Güvenlik Denetmeni
o.arik@hotmail.com

Geçici İşgöremezlik Ödemeleri Artık PTT Şubelerinden Yapılacak

 

SGK tarafından  sigortalı ve hak sahiplerine yapılan geçici iş göremezlik, şahıs tıbbi malzemeleri, emzirme yardımı, şahıs sağlık yolluğu yardımı gibi bazı ödemeler hak sahibinin başvurusu halinde PTT şubelerinden artık mesai saatleri içerisinde günlük olarak gerçekleştirilecektir.

 

Konu ile ilgili olarak SGK’nın duyuru metni için tıklayınız.

 

2018 Resmi Tatil Günleri

Aşağıda bulunan listede 2018 yılı resmi tatil günlerini bulabilirsiniz. Listede bulunan tüm günler resmi tatildir ve devlet kurumları bugünlerde çalışmaz.

İşte 2018 yılı resmi tatil günleri;

Okumaya devam et

Kıdem Tazminatı Tavanı 2017 2. Dönem

Kıdem Tazminatı tavanı 2017 yılı 2. döneminde 1 Temmuz itibariyle değişti ve 4.732,48  TL oldu.

15 Yıl 3600 Gün Şartı İle Kıdem Tazminatına Hak Kazanmak

Prim ödeme gün sayısı ile sigortalılık süresini tamamlayan sigortalıya ( Uzun dönem sigorta kolları primi ), kendi isteği ile işten ayrılması halinde , emeklilik aylığı bağlanması gereken yaşını doldurmasını beklemeden kıdem tazminatı alma hakkı tanınmıştır.

Okumaya devam et